آنالیز انواع گازهای خالص و انواع مخلوط های گازی

آزمایشگاه شیمیایی شرکت فرافن گاز تهران قادر به آنالیز گازهای خالص، گازهای ترکیبی و میکس و گازهای سمی با دقت بالا می باشد. آنالیز گاز های خالص با هدف تعیین میزان ناخالصی های آن صورت می گیرد. همچنین جهت تعیین درستی ترکیب درصدی گازهای موجود در مخلوط های گازی آنالیز گازی انجام می شود. آزمایشگاه شیمیایی فرافن گاز به همراه کادر فنی خود قادر به آنالیز طیف وسیعی از گازها می باشد.

دستگاه های موجود در آزمایشگاه فرافن گاز تهران به ترتیب زیر می باشد و در ادامه راجع به مکانیزم و دقت اندازه گیری هر کدام صحبت خواهد شد.

   1.دستگاه کروماتوگرافی گازی(GC)

   2.دستگاه گاز سنج MSA

   3.دستگاه اندازه گیری  نقطه شبنم (Dew point meter)

   4.دستگاه آنالیزر اکسیژن(O2 analyzer)

   5.دتکتور تیوب گازی مدل GASTEC ،DRAGER،RAE