باتوجه به ارتباط مستقیم کارکنان فرافن گاز تهران با گازهایی که قابلیت انفجار و اشتعال دارند، دوره آموزشی آتش نشانی و اطفا حریق برای بالا بردن آگاهی و توانایی های کارکنان در مقابل حریق های احتمالی و همچنین جلوگیری از بروز حوادث برگزار گردید. این دوره با حضور آقای مهندس نیک بخت، رئیس بخش HSE و آتش نشانی شهرک صنعتی عباس آباد در کارخانه فرافن گاز تهران به دو صورت عملی و تئوری برگزار شد. همچنین باید خاطر نشان کرد که ایمنی بخش جدایی ناپذیر شرکت فرافن گاز تهران می باشد و کلیه پرسنل فرافن گاز تهران تلاش خود را در راستای ارتقا سطح ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط کار می کنند.