فرافن گاز تهران در اقدام دیگری جهت مقابله با ویروس کرونا و حمایت از جامعه و همچنین کمک به کادر درمانی و پزشکی کشور طرح تخفیفی را برای بیمارستان ها و درمانگاه ها و شرکت های داروسازی درنظرگرفته است. این طرح شامل تخفیف 10 درصدی برروی قیمت تمامی گازهای مورد استفاده این عزیزان می باشد. همچنین این تخفیف تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری ادامه دارد و متقاضیان می توانند با تماس با کارشناسان فروش فرافن گاز تهران از تخفیفات این طرح بهره مند شوند.
باشد که با یاری هم کرونا را شکست دهیم.