در این مقاله در رابطه با نحوه نصب رگلاتور گاز صحبت می کنیم. قبلا گفته شد که رگلاتور گاز یک شیر کنترلی است که میتواند فشار بالای گاز ورودی را به فشارکمتر یا فشار مورد نیاز مصرف کننده کاهش دهد و در عین حال باعث تثبیت فشار خروجی گاز (علی رغم کاهش تدریجی فشار سیلندر گاز) شود، بنابراین رگلاتور گاز تنظیم کننده فشار گاز است و نه کنترل کننده جریان گاز و نباید از رگلاتور گاز جهت کنترل جریان گاز استفاده کرد.

مراحل نصب رگلاتور گاز بر روی کپسول گاز

1.از واشر متناسب با ورودی رگلاتور موردنظر، استفاده کنید.

2.برای بستن رگلاتور، پیچ تنظیم رگلاتور را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

3.برای بستن شیر خروجی رگلاتور، پیچ تنظیم شیر را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

4.کانکشن یا ورودی رگلاتور را به شیر کپسول گاز متصل کنید، بدون اینکه هیچ فشاری به رزوه های کانکشن یا شیر کپسول گاز وارد شود. اگر ورودی رگلاتور به شیر کپسول گاز چفت نشد، یعنی این رگلاتور مناسب با شیر کپسول گاز نمی باشد.(کانکشن ورودی رگلاتور را مناسب با شیر کپسول گاز انتخاب نمایید.)

5.شیر کپسول گاز رابه آرامی باز کرده و گیج ورودی رگلاتور را چک کنید تا فشار مدنظر را نشان دهد.اگر مقدار کمتری را نشان داد، یعنی در قسمت شیر یا قسمت اتصال شیر به کانکشن رگلاتور نشتی وجود دارد که از لحاظ ایمنی بسیار حائز اهمیت میباشد.

6.همه ی اتصالات را به وسیله ی آب و صابون یا نشت یاب چک نمایید.

تنظیم فشار و جریان گاز

7.شیر کپسول گاز را کاملا باز نمایید.

8.پیچ تنظیم کننده رگلاتور را بچرخانید تا به فشار خروجی مدنظر برسید.(این مقدار فشار نباید از ماکزیمم فشار ثبت شده روی رگلاتور بالاتر باشد.)

9.شیر خروجی رگلاتور را باز کنید تا جریان گاز در سیستم برقرار شود.این شیر برای کنترل جریان گاز به کار می رود.نباید از رگلاتور به عنوان کنترل کننده جریان با تنظیم کردن فشار برای به دست آوردن جریان های متفاوت استفاده شود.

10.پس از برقراری جریان، فشار خروجی ممکن است کاهش بیابد.مجددا فشار خروجی را چک کرده و در صورت نیاز تنظیمات لازم صورت گیرد.

قطع جریان گاز

برای قطع موقت جریان (کمتر از 30 دقیقه) شیر خروجی رگلاتور را ببندید.

برای قطع جریان (بیش از 30 دقیقه) طبق مراحل زیر اقدام نمایید.

  1. کپسول گاز را به طور کامل ببندید.

2.هر انشعاب دیگری که باعث وارد شدن گاز به سیستم شود را ببندید.

3.رگلاتور و شیر خروجی آن را باز کرده تا تمام محتویات آن خارج شود و هر دو گیج رگلاتور فشار صفر را نشان دهد.

4.هنگام استفاده از گازهای سمی یا گازهای خطرناک دیگر،حتما با یک گاز خنثی سیستم را شست و شو دهید.

5.رگلاتور را با چرخاندن پیچ تنظیم کننده آن در خلاف جهت عقربه های ساعت ببندید.

جدا کردن رگلاتور از کپسول گاز

6.رگلاتور را از سیستم یا تجهیزات دیگر جدا کنید.

7.رگلاتور را به آرامی و با شل کردن کانکشن از کپسول گاز جدا کنید. اگر صدای خروج گاز شنیدید یعنی نشت گاز دارید و سریعا کانکشن را ببندید و مطمئن شوید که شیر کپسول بسته است.

اگر شیر کپسول گاز بسته است اما نشت گاز از رگلاتور دارید، سریعا به سرپرست خود اطلاع دهید.

8.پس از جداسازی رگلاتور، در صورت نیاز درپوش شیر کپسول را ببندید. کلاهک سیلندر را بسته و سیلندر را در یک انبار امن قرار دهید.

کپسول جدید را جایگزین کپسول گاز خالی کرده و رگلاتور را به کپسول جدید متصل کنید.