ناسا در حال برنامه ریزی برای ارسال یک تلسکوپ فوق پیشرفته ی 2.6 متری به استراتوسفر به وسیله ی یک بالون پر از هلیوم به اندازه یک استادیوم فوتبال است.

پیش بینی می شود این تلسکوپ، ملقب به ASTHROS (مخفف  Astrophysics Stratospheric Telescope for High Spectral Resolution Observations at Submillimetre-wavelengths به معنی تلسکوپ استراتوسفری فیزیک نجومی برای مشاهدات با وضوح طیفی بالا در طول موج های زیر میلیمتر) در دسامبر 2023 از قطب جنوب پرتاب شود. طبق اظهارات ناسا، این پرواز حدود سه هفته طول می‌کشد و در جریان های هوایی‌ای که ارتفاع آنها تقریبا برابر با چهار برابر ارتفاع پرواز هواپیماهای مسافربری تجاری است انجام می‌شود. به طور همزمان تلسکوپ طول موج های نوری را که برای چشم انسان قابل مشاهده نیست ، مشاهده می‌کند.

ASTHROS  ابزاری را برای اندازه گیری حرکت و سرعت گاز در اطراف ستارگان تازه شکل گرفته حمل خواهد کرد تا درک کند که چگونه انواع مختلف سیارات در منظومه های شمسی جوان تشکیل می شود.

در صورتی که بالون به طور کامل با هلیوم پر شود، عرض آن تقریباً 400 فوت (150 متر) یا به اندازه یک استادیوم فوتبال خواهد بود. یک بخش قایقی شکل (gondola)  در زیر بالون ابزار و تلسکوپ سبک را حمل می کند.

از آنجا که ابزارهای مادون قرمز باید به صورت بسیار سرد نگه داشته شوند، در بسیاری از ماموریت ها برای خنک کردن آنها از هلیوم مایع استفاده می‌شود. در عوض ASTHROS به یک دستگاه خنک کننده کرایوکولر که از برق تأمین شده توسط صفحات خورشیدی استفاده می‌کند متصل خواهد شد تا دمای آشکارسازهای ابررسانا را نزدیک به 451.3- درجه فارنهایت (268.5- درجه سانتیگراد) نگه دارد – کمی بالاتر از صفر مطلق ، سردترین دمایی که ماده میتواند به آن برسد. وزن کرایوکولر از وزن مخزن بزرگ هلیوم مایع که ASTHROS برای خنک نگه داشتن ابزار خود برای کل ماموریت نیاز دارد، کمتر است.