توضیحات

شیر سیلندر

شیر سیلندر وسیله ای ست که جهت تنظیم یا کنترل جریان گاز یا مایع درون سیلندر و همچنین جهت شارژ و استفاده از گاز یا مایع درون سیلندر بر روی کپسول قرار می گیرد. شیر سیلندر، آسیب پذیرترین بخش یک سیلندر است و برای محافظت از ولو سیلندر روش های زیر رایج است :

انواع محافظ شیر کپسول گاز - فرافن گاز تهران

انواع اصلی شیر سیلندر عبارت اند از:

 • The pressure seal valve
 • The packed valve
 • The O ring valve
 • The diaphragm valve

جنس شیر سیلندرها بر اساس نوع گاز موجود در سیلندر به دو دسته تقسیم می شود:

شیرهای برنجی:

برای گازهای غیرخورنده فارغ از آتش زا و یا بی اثر بودن گاز، از شیرهای برنجی یا برنجی با روکش کروم استفاده می شود.

شیرهای استینلس استیل:

این نوع ولوها برای همه نوع گازی مورد استفاده قرار می گیرد. برای گازهای خورنده مانند هیدروژن سولفید می بایست از شیرهای استینلس استیل استفاده شود که از لحاظ قیمتی به مراتب گران تر از شیرهای برنجی می باشد.

برای گاز های سولفور هگزا فلوئورید، دی اکسید کربن و … از شیر سیلندر سوپاپدار جهت اطمینان استفاده می شود .
برای بعضی از سیلندرهای که حاوی گازهای مایع هستند از ولو با Deep Tube استفاده می کنند که ممکن است توسط یک خط سفید رنگ در کنار سیلندر این امر نشان داده شود .
برای اکثر سیلندرها با میکس هیدروکربنی مایع از شیر دو گانه یا Dual port valve استفاده می شود زیرا بیشتر مخلوط های هیدروکربن مایع با استفاده از گاز بی اثر با خلوص بالا از قبیل هلیوم (برای جلوگیری از جداسازی اجزای هیدروکربن) پر فشار شده و پس از تولید عرضه می شود. در هنگام مصرف همان طور که مخلوط مایع مصرف می شود و فشار سیلندر کاهش پیدا می کند، هلیم از پورت گاز ولو (به منظور حفظ شرایط ثابت) وارد سیلندر می شود .

تولیدکنندگان در ساخت شیر سیلندرهای پر فشار گاز از استانداردهای مختلف بین المللی استفاده می کنند. همچنین در هر استاندارد برای هر نوع گاز یک ولو خاص و ویژه تعریف شده است که این استانداردها عبارت اند از:

فرافن گاز تهران بسته به نوع گاز مورد استفاده و فشار مورد نظر، امکان تامین انواع مختلف شیرهای سر سیلندر از جمله :

  • BS3
  • BS4
  • DIN1
  • DIN6
  • DIN5
  • DIN11
  • DIN14
  • STAINLESS STEEL DIN1
  • STAINLESS STEEL DIN6
  • STAINLESS STEEL DIN11
  • STAINLESS STEEL DIN14
  • CGA 660
  • CGA 330
  • CGA 350
  • STAINLESS STEEL CGA 660
  • STAINLESS STELL CGA 330

از تامین کنندگان معتبر این کالا را دارا می باشد.