توضیحات

گاز هیدروژن سولفید

گاز هیدروژن سولفید گازی است بی رنگ، سمی و آتشگیر با نماد شیمیایی H2S که بوی آن شبیه به بوی تخم مرغ فاسد است.

منابع گاز هیدروژن سولفید

گاز هیدروژن سولفید به عنوان یک محصول جانبی از بسیاری از فرآیندهای شیمیایی تولید می شود. گاز هیدروژن سولفید به عنوان گاز جانبی تولید شده در ابریشم مصنوعی ویسکوز، لاستیک مصنوعی، انواع فرآورده های نفتی و رنگ، و همچنین پردازش چرم است. هیدروژن سولفید همچنین میتواند از پرداخته شدن بسیاری از سولفید های فلزی با اسید معدنی مثل هیدرو کلریک اسید یا سولفوریک اسید تولید شود.

کاربردهای گاز هیدروژن سولفید

 • مقادیر کمی از گاز هیدروژن سولفید بعنوان ناخالصی در نیمه‌رساناهایی مانند ایندیم فسفید و گالیم آرسنید و همچنین به عنوان یک پیش‌ماده برای رشد نیمه رساناهای سولفید روی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • گاز هیدروژن سولفید برای جداسازی فلزات، حذف ناخالصی‌های فلزی و برای تولید سولفیدهای فلزی در آبکاری سیم داغ نیز، هیدروژن سولفید در پیوستگی با گاز طبیعی برای تسریع روند آبکاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • گاز هیدروژن سولفید برای بازسازی انواع خاصی از کاتالیست‌های صنعت پتروشیمی به کار می رود.
 • گاز هیدروژن سولفید مورد استفاده در مخلوط‌های کالیبراسیون در صنعت پتروشیمی می باشد.
 • مورد استفاده در مخلوط هایی با کاربردهای کنترل نشر
 • بعنوان یک معرف تحلیلی در آنالیزهای شیمیایی
 • بعنوان یک منبع اصلی برای تولید عنصر گوگرد
 • بعنوان مواد افزودنی در روغن‌های لوبریکانت فشار بالا و روغن‌های برش.
 • برای تولید ترکیبات گوگردی در صنایع شیمیایی مانند تولید مرکاپتان‌ها، سولفیدها و… از گازهیدروژن سولفید استفاده می شود.
 • به عنوان حلال و ماده‌ای معطر در گاز شهری از گاز هیدروژن سولفید استفاده می شود.جداسازی آب سنگین از آب معمولی در نیروگاه‌های هسته‌ای.
 • برای بازسازی سطح فلزات از هیدروژن سولفید استفاده می شود.

اطلاعات ایمنی گاز هیدروژن سولفید

گاز هیدروژن سولفید بسیار آتش گیر می‌باشد و در صورتی که تنفس شود کشنده است یا ممکن است باعث تحریک تنفسی شود. مواجهه طولانی مدت با گاز هیدروژن سولفید منجر به کاهش توانایی بوییدن سولفیدها می‌شود. آتش ناشی از نشت گاز هیدروژن سولفید را نباید خاموش کرد، مگر این که بتوان نشتی را به صورت ایمن برطرف کرد.

فروشگاز هیدروژن سولفید

فرافن گاز تهران تامین کننده گاز هیدروژن سولفید با خلوص های 99.9%، 99.5% می باشد. همچنین امکان شارژ گاز هیدروژن سولفید در کپسول H2S با ابعاد مختلف وجود دارد. برای اطلاع از قیمت گاز H2S و همچنین خرید گاز H2S با کارشناسان ما تماس بگیرید.